Chat zalo

Phân siêu vi lượng cho rau

Mã: N/A

Giá : 40.000 đ

Làm phân bón cho mọi loại cây trồng Kích thích ra rễ mạnh, hồi xanh nhanh chóng Kích thích cây ra hoa Tăng năng suất chất lượng sản phẩm.

công ty tnhh kenkou việt nam - Điện thoại: 0904.880.626

English日本語Tiếng Việt
0904880626